SERIE BNC P BNC S 1.6/5.6 P 1.6/5.6 S 1.0/2.3 P 1.0/2.3 S SMA P SMA S MCX P MCX S
BNC P LTR.01.601
LTR.09.601
LTR.09.002
LTR.06.001 ATR.19.003 ATR.19.002 BTR.20.005 BTR.20.001 - LTR.04.001 MTR.01.001 -
BNC S LTR.06.001 LTR.02.601 ATR.19.001 ATR.19.004 BTR.20.004 - - - - -
1.6/5.6 P ATR.19.003 ATR.19.001 - - - - - - - -
1.6/5.6 S ATR.19.002 ATR.19.004 - - - - - - - -
1.0/2.3 P BTR.20.005 BTR.20.004 - - - - - - - -
1.0/2.3 S BTR.20.001 - - - - - - - - -
SMA P - - - - - - - - - -
SMA S LTR.04.001 - - - - - - - - -
MCX P MTR.01.001 - - - - - - - - -
MCX S - - - - - - - - - -
S=SPINA, MASCHIO P=PRESA, FEMMINA