SERIE MCX P MCX S BNC P BNC S TNC P TNC S
MCX P - - MTR.01.001 - HTR.02.001 -
MCX S - - - - - -
BNC P - - - - - -
BNC S MTR.01.001 - - - - -
BNC S - - - - - -
TNC P HTR.02.001 - - - - -
TNC S - - - - - -
S=SPINA, MASCHIO P=PRESA, FEMMINA H=ERMAFRODITE